Wat is het?

Kleintjes kunnen nog niet praten, echter kunnen ze al wel veel te vertellen hebben. Ook baby’s en kinderen willen graag met ons communiceren en hun behoeftes aangeven. Ze begrijpen namelijk veel meer dan je denkt. Communiceren doen ze in eerste instantie door schopjes, aanrakingen, lichaamshoudingen, lachen, huilen. Wanneer ze iets ouder zijn communiceren ze ook met hun handjes door te klappen, zwaaien en wijzen. Hoe fijn is het als je het aantal gebaren kunt uitbreiden en elkaar daardoor beter begrijpt? Dit is zeker mogelijk! Hoe? Ik neem jullie hierin mee.

Baby- en kindgebaren

Baby- en kindgebaren is ondersteunend aan de gesproken taal. Je blijft praten tegen je kind zoals je normaal gesproken doet, maar ondersteunt een aantal woorden uit de zin met een gebaar. Zo leert het kind, middels het gebaar, al snel duidelijk te maken wat hij wil. Dit helpt bij de taalontwikkeling omdat ze dan het gebaar kunnen koppelen aan het gesproken woord. Met behulp van gebaren maak je taal dus zichtbaar. Dit sluit weer mooi aan op de belevingswereld van het jonge kind; want kinderen zijn van jongs af aan van nature beelddenkers.

Het jonge kind ontwikkelt eerst de grove motoriek, zoals handbewegingen. Daarna volgt de taalontwikkeling. Daardoor is het voor een kind gemakkelijker eerst te communiceren door middel van gebaren en volgt later het praten.

Voor een kind is het moeilijk om emoties onder woorden te brengen. Handgebaren kunnen een kind hierbij helpen. Hoe fijn is het als een kind kan gebaren dat hij verdrietig, boos of bang is? Of dat hij drinken wil, of een vliegtuig ziet of buiten wil spelen. Wanneer je kindje duidelijk kan maken wat hij/zij wil door middel van zijn handjes en jij als ouder begrijpt waar zijn/ haar behoeftes liggen, voelt je kindje zich gezien, gehoord en begrepen. Dit levert minder frustratie, boosheid en driftbuien op bij het kind en meer zelfvertrouwen, verbinding onderling en een hechtere band met ouders, verzorgers/ opvoeders. Verdere voordelen zijn een grotere woordenschat van het kind, versnelde taalontwikkeling en het is handig bij meertalige opvoeding. Het belangrijkste voordeel vergeten we misschien nog wel, en dat is dat er communicatie mogelijk is tussen jou en je kind ver voordat het kan praten. Hoe mooi is het als je de tijd voordat een kind kan praten, kan overbruggen met gebaren?

Al vanaf de leeftijd van 6 maanden is de motoriek van een baby voldoende ontwikkeld om te kunnen starten met baby- en handgebaren. Echter is ieder kind natuurlijk uniek en volgt het zijn eigen tempo en ontwikkeling. Net als bij de ontwikkeling van andere vaardigheden; niet ieder kind kruipt met een half jaar of loopt met een jaar. Duidelijk blijft dat baby- en kindgebaren een mooie overbrugging zijn op de gesproken taal.